Historia

NASZA HISTORIA

Przedszkole SM w buku

Powstanie Domu

Dom, w którym obecnie przebywają Siostry Szarytki powstał w roku 1566 z inicjatywy ks. Stanisława Reszki (+03.04.1600 w Neapolu), wybitnego bukowianina, sekretarza ks. Bpa Hozjusza i Króla Stefana Batorego.
Ks. Reszka pełnił także funkcję sekretarza biskupiego na Soborze Trydenckim.

Mimo tak licznych obowiązków pamięta o swoim rodzinnym mieście. Przeznacza znaczny fundusz na ubogich, z którego zbudowano murowany dom zwany „szpitalikiem” dla chorych i opuszczonych.

1566

ZAŁOŻENIE SZPITALIKA KS. RESZKA

34

ILOŚĆ SIÓSTR DO 1939 ROKU

1845

SZKOŁA DLA DZIECI

1990

POWRÓT PRZEDSZKOLA W RĘCE SIÓSTR

"SZPITALIK"

W 1845 tuż obok „szpitalika” powstaje szkoła dla dzieci, jednak w 1904 roku zostaje przeniesiona, a ks. kanonik  Stanisław Niziński – ówczesny proboszcz parafii przejmuje ten budynek i dołącza do „szpitalika”. Na Jego prośbę opiekę na starszymi i chorymi mieszkańcami Buku przejmują w 1917 roku Siostry Miłosierdzia Prowincji Chełmińskiej. Pierwszą z nich była siostra Walicz, przełożona domu oraz siostry Helena Szymkowiak i Aniela Anioła. W roku 1922 placówkę zasiliły siostry Teodozja Ziętak i Helena Jamroży. Od roku 1917 do 1939 przewinęły się przez dom w Buku 34 siostry. 

Pełna poświęcenia praca Sióstr skłoniła ks. proboszcza Stanisława Kuliszaka do powierzenia im w 1932 Ochronki - lata przedwojenne roku jeszcze jednego dzieła - "Ochronki". Znajdowała się ona początkowo przy ulicy Grodziskiej 12, a jej otwarcie po odrestaurowaniu nastąpiło 07.09.1936 roku. Znalazło w niej miejsce 150 dzieci. W czasie okupacji Siostry straciły wszystko - dopiero w roku 1945 podejmują na nowo swoją posługę.

Grabież

W czerwcu 1962 roku odebrano Siostrom przedszkole, upaństwowiono je i oddano pod dyrekcję osób świeckich. Po 45 latach na skutek przemian politycznych 1.09.1990 roku Siostry Miłosierdzia na nowo objęły przedszkole, którego patronem zostal św. Wincenty a Paulo. Do dziś praca Sióstr Szarytek w Buku związana jest ze służbą najbardziej potrzebującym. Siostry prowadzą prywatny dom dla osób starszych oraz wspominane już przedszkole.