O nas

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku

Nasze Grupy

Margaretki

W grupie tej

Margaretki

W grupie tej

Bratki

W grupie tej

Bratki

W grupie tej

GALERIA

SERCE JEZUSA

Powstanie tej pieśni zbiegło się z powstaniem nowej wspólnoty modlitewnej „W Sercu Jezusa”. W łódzkim kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie w ołtarzu głównym widnieje duży obraz Pana Jezusa, który w geście otwartych ramion zaprasza wszystkich do swego promieniejącego Serca, od zawsze trwała modlitwa zawierzenia temu Sercu.

Pojawienie się pieśni to jakby dalszy ciąg tej modlitwy i bardzo głęboki jej wyraz. Jej tekst zawiera w sobie uwielbienie: Mocy moja, uwielbiam Cię… podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć…; wyznanie wiary w odwieczną miłość Jezusa: Jezu, serce Twoje schronieniem mym, Panie, w sercu Twoim mój dom. Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam…

dr Bogna Augustyniak – muzykolog