Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

08.02. - Klub Małego Muzyka - "Instrumentalne eksperymenty" / strój odświętny/

12.02-25.02. – FERIE ZIMOWE 

05.03.wyjazd do kina Apollo w Poznaniu na spektakl „Szaty cesarza” (Margaretki i Róże)

08.03. – Klub Małego Muzyka – „Niema mowa mima” /strój odświętny/

28.03:

  • Święconka w przedszkolu
  • Misterium  Męki Pańskiej w wykonaniu Margaretek