Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

 
10.06.2014 – KinoPrzedszkole, godz. 11.00 (Róże, Maki, Margaretki) 
14.06.2024 – WIECZÓR W PRZEDSZKOLU – RÓŻE
18.06.2024 – ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA W KINIE WIELKOPOLANIN, godz. 14.00  – RÓŻE
19.06.2024 – pożegnanie „Róż” – występ artystyczny w wykonaniu „Maków” 
20.06.2024 Msza św. w przedszkolu na zakończenie roku przedszkolnego, godz. 14.00 /strój galowy/ 

 
 
 
 
 
Drodzy Rodzice!
opłaty za przedszkole można wpłacać na konto PKO BP 
23 1020 4144 0000 6302 0272 8863
 
 
 
 

Spotkania Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej 

Zapraszamy dzieci z Róż i Maków na spotkania młodszej grupy Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej! 

Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach 15.30 -16.30. 

Na spotkaniach pogłębiamy więź z Panem Bogiem, poznajemy bliżej Maryję, wspólnie się modlimy oraz budujemy wspólnotę. 

Prosimy o zgłaszanie chętnych dzieci do wychowawców grup. 

Serdecznie zapraszamy! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZAJĘCIA DODATKOWE

1. Zajęcia plastyczne
2. Zajęcia taneczne
3. Język niemiecki
4. Język angielski
5. Dzwonki chromatyczne
6. Robotyka
7. Kynoterapia grupowa 

 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych przez  Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo  w Buku.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)podaję do wiadomości, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,  Plac Reszki 26, 64-320 Buk.  
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały podane, czyli prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
  4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Ponadto, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dodatkowo, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo  w Buku i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

            Buk, dnia 25 maja 2018r.